Jesteś tu: Strona główna Biznes Artykuł

Zasiłek przedemerytalny - jak go otrzymać?

Dodano: 22 stycznia 2008, 10:47 Autor:

Osoby, które nie mają pracy, mogą starać się o zasiłek przedemerytalny. Warunek: skończone 61 lat w przypadku mężczyzn i 56 lat dla kobiet.
Oświadczenie mogą starać się ci, którzy spełniają kryterium wiekowe i przez ostatnie pół roku pobierali zasiłek dla bezrobotnych.

Oświadczenie mogą starać się ci, którzy spełniają kryterium wiekowe i przez ostatnie pół roku pobierali zasiłek dla bezrobotnych.

Przeczytaj więcej

Oświadczenie mogą starać się ci, którzy spełniają kryterium wiekowe i przez ostatnie pół roku pobierali zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłku przedemerytalnego nie należy mylić z wcześniejszą emeryturą. To zupełnie inne świadczenia.

Zasiłek przedemerytalny należy się osobom, które:
> są bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy,
> w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiły (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji zatrudnienia (również w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych),
> złożą wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Aby ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, trzeba mieć odpowiedni wiek:
> Po pierwsze:
Kobiety muszą mieć skończone przynajmniej 56 lat, a mężczyźni 61 lat. Przy czym dotyczy to jedynie osób, które mają wymagany do emerytury okres tzw. składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Ponadto koniecznie jest spełnienie jeszcze jednego warunku - do chwili zwolnienia z pracy trzeba było być zatrudnionym w firmie co najmniej przez pół roku.

> Po drugie:
Zasiłek przedemerytalny otrzyma również 55-letnia kobieta i 60-letni mężczyzna, jeśli wykażą, że wymagany do emerytury okres składkowy i nieskładkowy wynosi 30 lat (kobiety) lub 35 lat (mężczyźni). O świadczenie może się również starać rencista (w tym samym wieku), który osiągnął uprawniający do emerytury okres pracy i lat nieskładkowych wynoszący 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). A do tego nieprzerwanie przez 5 lat pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy i w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do niej zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy.

We wtorek w nto

Więcej o zasiłkach przedemerytalnych we wtorek, 22 stycznia, w poradniku "Nowej Trybuny Opolskiej".

Dostajesz ziemię, tracisz zasiłek przedemerytalny

W jakich sytuacjach ZUS przestaje wypłacać świadczenie.

Zasiłek przedemerytalny może przestać być wypłacany:
> na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne,
> w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury,
> z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę,
> z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe, albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział w nieruchomości przekracza 2 ha przeliczeniowe,
> wraz ze śmiercią osoby uprawnionej do pobierania świadczenia.

Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej. Pieniądze przestają być wypłacane także w przypadku wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia rentowego z instytucji zagranicznej.

W razie nabycia przez osobę uprawnioną do świadczenia prawa do renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez osobę, której przysługuje zasiłek przedemerytalny.
Zasiłek przedemerytalny może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeśli osoba otrzymująca go osiąga dodatkowe dochody, które przekraczają wyznaczone limity.

Chcesz świadczenie? Zbierz dokumenty

Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy złożyć wniosek w swoim oddziale ZUS.

Do wniosku muszą być dołączone odpowiednie dokumenty lub oświadczenia:
> świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego,
> dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli świadectwo pracy nie potwierdza tych okoliczności,
> postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości - w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność,
> dokument wydany przez powiatowy urząd pracy, poświadczający: co najmniej 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zareje-strowania jako osoby bezrobotnej oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca - bez uzasadnionej przyczyny - nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
> dokument potwierdzający wykonywanie innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia,
> zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty,
> świadectwo pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
> decyzję wydaną przez powiatowy urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany,
> dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym.
Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne wniosek o to świadczenie powinna zgłosić w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!

Gdzie inwestujesz pieniądze?

wyniki głosowania
Liczba głosów: 95.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 77 44 32 500

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

nto jest częścią grupy Polska Press
Pro Media sp. z o.o. w Opolu zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.nto.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Pro Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Pro-Media Sp. z o.o. w Opolu. 2001-2015.