Odszkodowanie za wypadek w pracy lub w drodze 'do i z pracy'

Odszkodowanie za wypadek w pracy lub w drodze 'do i z pracy'

fot. sxc

Nowa Trybuna Opolska

Aktualizacja:

Nowa Trybuna Opolska

Odszkodowanie za wypadek w pracy lub w drodze 'do i z pracy'
Odszkodowanie za wypadek w pracy lub w drodze 'do i z pracy'

Jeśli "coś ci się stanie" na klatce schodowej, wychodząc do pracy lub z niej wracając, to będzie to można klasyfikować jako wypadek "w drodze do lub z pracy". ©fot. sxc

Jeśli w drodze do lub z pracy albo w miejscu twego zatrudnienia miałeś wypadek - należy ci się odszkodowanie. Przeczytaj, jakie formalności powinieneś dopełnić.
Jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym to po zamknięciu drzwi wyjściowych jesteś już w drodze do pracy. Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym również zamykając drzwi od mieszkania i wychodząc na klatkę schodową - jesteś w drodze do pracy.

Jeśli "coś ci się stanie" na klatce schodowej, wychodząc do pracy lub z niej wracając, to będzie to można klasyfikować jako wypadek "w drodze do lub z pracy".

Jeśli wychodzisz z pracy droga "z" rozpoczyna się "za bramą" firmy, parking, gdzie stoi twój samochód jest już drogą z pracy. Jeżeli uległeś wypadkowi (w drodze do lub z miejsca pracy), a twój stan zdrowia na to pozwala powiadom o tym niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego lub pracownika działu kadr.

Twój bezpośredni przełożony powiadomi pracownika zajmującego się sprawami BHP, i odtąd wszystkie czynności przejmuje zespół powypadkowy.


Będziesz musiał złożyć zeznania co do okoliczności i przyczyn wypadku, świadkowie powinni złożyć oświadczenia o zajściu.

Wszystkie oświadczenia stron znajdą się w karcie wypadku.

Jakie świadczenia przysługują Ci po wypadku w drodze do lub z pracy

Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, jesteś ubezpieczony, a wyniku wypadku w drodze do... i z.... pracy stałeś się niezdolny do pracy masz prawo do:

> zasiłku chorobowego - 100%;
> świadczenia rehabilitacyjnego - po 182 dniach "na zasiłku";
> jeśli komisja z ZUS- u wyda orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy możesz starać się o rentę;
> Jeśli wypadek w drodze do... i z ... pracy stał się przyczyną śmierci ubezpieczonego to uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna z tego tytułu.

Zorientuj się czy w twojej firmie możesz przystąpić do grupowego ubezpieczenia na "życie". Jeśli tak, to odprowadzając co miesiąc składkę, w razie wypadku możesz ubiegać się o wypłatę świadczeń od ubezpieczyciela.

Wypadek w pracy

Wypadek w pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

> jeśli wykonywałeś obowiązki polecone przez przełożonych;
> jeśli wykonywałeś czynności na rzecz pracodawcy nawet jeśli nie wydał ci bezpośredniego polecenia;
> jeśli byłeś do dyspozycji pracodawcy i przemieszczałeś się z siedziby firmy do miejsca wykonywania czynności zgodnie z zakresem obowiązków
jeśli uległeś wypadkowi w czasie podróży służbowej.

Jakie świadczenia przysługują Ci po wypadku przy pracy

> zasiłek chorobowy - 100%;
> świadczenie rehabilitacyjne - po 182 dniach "zasiłku chorobowego";
> zasiłek wyrównawczy;
> jednorazowe odszkodowanie;
> jeśli komisja z ZUS- u wyda orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy możesz starać się o rentę;
> renta rodzinna;
> dodatek pielęgnacyjny;
> pokrycie kosztów leczenia z zakresu: stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny - zgodnie z ustawą;

Jeśli wypadek w pracy stał się przyczyną śmierci ubezpieczonego to uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna z tego tytułu.

Ile dostaniesz odszkodowania

Wysokość odszkodowania będzie zależna od uszczerbku jaki poniesiesz w wypadku zarówno w drodze do i z pracy jak i przy pracy:

> stały uszczerbek na zdrowiu - jeśli w czasie wypadku doznałeś urazu, który narusza sprawność i nie rokuje poprawy;
> długotrwały uszczerbek na zdrowiu - jeśli w czasie wypadku doznałeś urazu, który narusza sprawność, trwającą do 6 miesięcy i rokuje poprawę;

Ważne

Pamiętaj, ZUS nie wypłaci ci świadczeń jeżeli to ty w znacznym stopniu przyczyniłeś się do wypadku. Komisja powypadkowa uzna, że dopuściłeś się naruszenia przepisów o ochronie życia i zdrowia, w sposób umyślny lub w skutek niedbalstwa popełniłeś błąd.

Jeśli alkohol przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku przy pracy - tracisz prawo do świadczeń. Jedyny wyjątek: jeśli wypadek w pracy stał się przyczyną śmierci ubezpieczonego to uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna z tego tytułu i inne świadczenia określone w ustawie wypadkowej.

Jeśli wskutek wypadku przy pracy doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje ci jednorazowe odszkodowanie.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji zostaniesz wezwany do stawienia się przed komisję ZUS.

Komentarze

Wszystkie komentarze (10) forum.nto.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Warto zobaczyć

Wideo