Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje wprowadzić zmiany w wydatkowaniu środków unijnych przeznaczonych na szkolenia, które są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rewolucyjną zmianą będzie ograniczenie kosztów przeznaczonych na zarządzanie i promocję projektu szkoleniowego.

Zobacz: Przyszli przedsiębiorcy walczą o własną firmę

Tym samym wydatki na wynagrodzenia personelu realizującego projekt oraz na działania promocyjne, mające na celu poinformowanie zainteresowanych grup zakresem szkoleń, nie będą mogły przekroczyć 20% wartości całego projektu.

Jednak dla projektów o wartości powyżej 1 mln zł limit na zarządzanie i promocję zostanie obniżony do 10%, jednak maksymalna kwota przeznaczona na wynagrodzenia i promocję nie będzie mogła być wyższa niż 200 tys. zł.

Motywami jakimi kieruje się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest przeznaczenie większej ilości pieniędzy na działania skierowane bezpośrednio dla uczestników szkoleń. Jednak takie limity mogą w niektórych typach projektów sprawić ogromne problemy z zamknięciem budżetu i odstąpieniem wnioskodawcy od składania projektu, do którego musiałby dokładać z własnej kieszeni.

Zobacz: Opole > Drugie spotkanie w ramach Ekoforum

Zmiana w zakresie budżetowania projektów szkoleniowych nie weszła jeszcze w życie i jest na razie przedmiotem konsultacji. Wprowadzenie jednak regulacji ograniczających wydatki na zarządzanie projektami jest jak najbardziej słuszne, ale powinno być wprowadzone razem ze zmniejszeniem biurokratycznych procedur w rozliczaniu unijnych projektów, które nie będą obligować zaangażowania rozbudowanego działu zarządzania projektem.