1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie - druga licytacja
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie - druga licytacja

Km 865/16, km 1770/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. Krzysztof Łysiak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2017-10-05 o godz. 10:00 w  Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. w sali nr 21  odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości należącej do Łowiński Mariusz położonej w miejscowości Wronczyn, przy ul. Głównej 37 posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisk Wlkp.  PO1S/00043092/0.

Nieruchomość gruntowa zabudowana zespołem budynków magazynowo-produkcyjnych w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 1600 m2.  W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest, jako działka nr 268 o powierzchni 3400 m2. Działka nr 268 jest działką o nieregularnym kształcie /prostokąta z wycięciem w tylnej części działki/. Teren działki jest płaski, leży na terenie zabudowy wiejskiej wsi Wronczyn w pobliżu centralnej części wsi, przy drodze lokalnej. Teren nieruchomości ogrodzony parkanem murowanym z dwiema bramami wjazdowymi. Część działki utwardzona. Budynki, po byłej gorzelni rolnej później stanowiły zakład przetwórstwa owocowo – warzywnego wraz z budynkiem kotłowni, wykonane zostały w technologii tradycyjnej murowej, jako budynki w zabudowie zespolonej z frontem usytuowanym wzdłuż drogi, jedno i dwu kondygnacyjne, wybudowane w drugiej połowie XIX wieku. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, ściany murowane, na zaprawie cementowo wapiennej, bramy stalowe dwu skrzydłowe, posadzka betonowa w części produkcyjnej i drewniane w części administracyjnej. Budynek jest w awaryjnym stanie technicznym /częściowo zawalone stropy drewniane, częściowo zawalone konstrukcja dachu, brak możliwości wejścia na piętro i poddasze/, wyrwane instalacje wewnętrzne, budynki nie są zabezpieczone przed osobami postronnymi. Na terenie działki znajduje się budynek magazynowy wolnostojący o powierzchni ok. 68 m2.

 

Cena oszacowania

nieruchomości

Cena wywoławcza

w powyższej licytacji

(2/3 ceny oszacowania)

Rękojmia

(10% ceny oszacowania)

251.000,00 zł.

167.333,33 zł.

25.100,00 zł.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji

Konto Komornika:

PKO BP S.A. O/ Nowy Tomyśl  93 10204144 0000 6802 0006 9849

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak