1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie, pierwsza licytacja
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie, pierwsza licytacja

Km 592/17

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.  Krzysztof Łysiak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-10-05 o godz. 10:10 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. w sali nr 21 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości należącej do Bieryta Roman i Bieryta Magdalena, położonej w miejscowości Zielęcin, przy ul. Tysiąclecia  9/2 posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisk Wlkp. KW lokalowa PO1S/00037372/2, KW gruntowa PO1S/00037362/9.

Lokal mieszkalny nr 2 (KW PO1S/00037372/2), oraz związanym z nim udział w wysokości 36/1000 w budynku i innych urządzeniach (KW PO1S/00037362/9), które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz w prawie własności działki nr 17/6. Lokal znajduje się w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, położony jest na parterze; składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 66,30 m2 do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 5,70 m2. Stan techniczny budynku dobry, standard lokalu średni. Wyposażenie w instalacje: elektryczna (220V), oświetleniowa, wodna, kanalizacyjna z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego i centralnego ogrzewania.

 

Cena oszacowania

nieruchomości

Cena wywoławcza

w powyższej licytacji

( 3/4 ceny oszacowania)

Rękojmia

(10% ceny oszacowania)

91.100,00 zł.

68.325,00 zł.

9.110,00 zł.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji

Konto Komornika:

PKO BP S.A. O/ Nowy Tomyśl  93 10204144 0000 6802 0006 9849

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak