1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie, pierwsza licytacja
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie, pierwsza licytacja

Km 864/16, Km 1878/16, Km 1185/17

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.  Krzysztof Łysiak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-10-05 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.   w sali nr 21  odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości należącej do Kmieć Franciszek i Kmieć Henryka, położonej w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, przy os. Wojska Polskiego 9/10 posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisk Wlkp. PO1S/00050521/9.

Lokal mieszkalny nr 10 (KW PO1S/00050521/9) oraz związanym z nim udział w wysokości 480/9160 w budynku i innych urządzeniach (KW gruntowa PO1S/00049359/2). Lokal położony jest na II piętrze; składa się z dwóch pokoi, łazienki, korytarza, kuchni, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,00 m2. Stan techniczny budynku dobry, standard lokalu średni. Wyposażenie w instalacje: elektryczna (220V), oświetleniowa, domofon, wodna, kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci miejskiej.

 

Cena oszacowania

nieruchomości

Cena wywoławcza

w powyższej licytacji

( 3/4 ceny oszacowania)

Rękojmia

(10% ceny oszacowania)

133.140,00 zł.

99.855,00 zł.

13.314,00 zł.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji

Konto Komornika:

PKO BP S.A. O/ Nowy Tomyśl  93 10204144 0000 6802 0006 9849

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak