Jesteś w ciąży i pracujesz przy komputerze. Przez ile godzin dziennie możesz siedzieć przed monitorem, aby nie zaszkodzić dziecku?

Na pytanie odpowiada Roman Zemanek, z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu:

- Zgodnie z przepisem rozporządzenia o pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, pracownica, która pracuje przy komputerze, w okresie ciąży może pracować przy tym urządzeniu najwyżej do czterech godzin dziennie.

Zobacz: Prawa przedsiębiorcy na urlopie macierzyńskim

Na pozostały czas pracy w danym dniu pracodawca winien zapewnić kobiecie pracę bez kontaktu z komputerem.

W razie braku możliwości powierzenia innych czynności niż praca przy komputerze pracodawca winien pracownicę zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.