Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Od tej zasady obowiązuje jednak kilka wyjątków.

Nie stosuje się jej do pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Zobacz: Prawa przedsiębiorcy na urlopie macierzyńskim

Natomiast umowa o pracę zawarta na dłuższy okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży jest możliwe, gdy kobieta ciężko naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze, czy też popełni przestępstwo, które uniemożliwia jej dalszą pracę na danym stanowisku. Ponadto można ją zwolnić w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Na podobnych zasadach jak w okresie ciąży przed zwolnieniem chroniony jest pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Jak z powyższego wynika nie należy obawiać się zwolnienia z pracy w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Na tych samych zasadach ochrona przed zwolnieniem przysługuje ojcom wychowującym dziecko, którzy skorzystają z części urlopu macierzyńskiego niewykorzystanej przez matkę.

Dodatkowy macierzyński i ojcowski

Od stycznia przyszłego roku pracownik będzie mógł uniknąć zwolnienia, jeżeli skorzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Docelowo będzie on wynosił sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub osiem tygodni w przypadku urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy jednym porodzie. Od przyszłego roku dodatkową ochronę przed zwolnieniem uzyskają pracownicy ojcowie. Będą oni mieli prawo do dwutygodniowego urlopu macierzyńskiego.

Zobacz: Kobieta w ciąży. Ile godzin dziennie może przepracować przy komputerze?

Urlop ojcowski podobnie jak urlop macierzyński nie chroni pracownika przed zwolnieniem dyscyplinarnym lub wypowiedzeniem umowy o pracę w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Na wychowawczym

Sposobem na uniknięcie zwolnienia z pracy może być skorzystanie z urlopu wychowawczego. W okresie tym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.