Elterngeld. Od stycznia zmieniają się w Niemczech przepisy odnośnie zasiłku rodzicielskiego. Zamiast dotychczasowych 67 proc. dochodów spada do 65 proc.

Niemieckie rodzicielskie, które przysługuje młodym rodzicom na nowonarodzone dzieci, od nowego roku ulegają dwóm zasadniczym zmianom: co do wysokości zasiłku i grupy docelowej.

Zobacz: Elterngeld. Kto może go dostać?

Dotychczas wysokość rodzicielskiego wynosiła 67 procent w stosunku do zarobku rodzica. Od roku 2011 już tylko 65 procent jeżeli miesięczny dochód rodzica jest większy niż 1.200 euro.

Kolejna zmiana dotyczy grupy osób, którym przysługuje Elterngeld. Od nowego roku osoby pozostające na zasiłku socjalnym (tzw. Hartz IV) nie otrzymają już pieniędzy z tytułu rodzicielskiego. Do roku 2010 otrzymywały 300 euro miesięcznie.

Zasady wypłacania Elterngeld

Przysługująca wysokość Elterngeld to nie mniej niż 300 euro i nie więcej jak 1800 euro. Jednak dla rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji finansowej Elterngeld może być w pewnych przypadkach nawet zwiększony powyżej kwoty 1800 euro.

Zasiłek nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto. W niektórych sytuacjach można otrzymać Elterngeld nawet przez 14 miesięcy.

Aby otrzymywać w Niemczech zasiłek na dzieci przez 2 dodatkowe miesiące, wynagrodzenie małżonków w ostatnim roku (w pierwszym roku po narodzinach dziecka) musiałoby się zmniejszyć w stosunku do okresu sprzed narodzin dziecka.

Gdyby matka dziecka pobierała po narodzeniu potomka macierzyńskie (Mutterschaftsgeld), to wtedy Elterngeld pomniejsza się właśnie o kwotę wypłaconego zasiłku Mutterschaftsgeld.

Zobacz: Kindergeld. Komu należy się niemiecki zasiłek rodzinny?

Pieniądze z tytułu Elterngeld należą się na nowonarodzone dzieci i są przewidziane nie tylko dla pracowników, ale także dla prowadzących firmę, niektórych bezrobotnych i pobierających naukę.

Zasiłki a podatki

Choć świadczenia socjalne są wolne od podatku, to jednak w deklaracji rocznej sumuje się je z dochodem – a to zwiększa stopę podatkową. W efekcie podatnik zapłaci większy podatek od całego rocznego dochodu.

W poszczególnych przypadkach dodatkowe obciążenia finansowe z tytułu pobierania Elterngeld wynoszą średnio więcej niż 2000 euro.

Wprawdzie na dokumencie potwierdzającym wypłatę zasiłku jest napisane, że kwota ta jest wolna od podatku, ale nikt już nie informuje, że Elterngeld wlicza się mimo wszystko do podstawy opodatkowania - a tego nie rozumie większość pracujących w Niemczech i nie wie, że tak naprawdę Elterngeld powoduje wystąpienie dodatkowego podatku.

Od samego Elterngeld nie nalicza się podatku, ale obciąża on pozostałe dochody, od których płaci się zwiększony podatek.

- To sprytne zagranie - daje się coś rodzinie, co można jej z innej strony zabrać w postaci zwiększonego podatku - komentują przedstawiciele Kancelarii K&W z Dobrzenia Wielkiego.

Młodym rodzicom - mimo wolnego od podatku Elterngeld - grożą o wiele bardziej odczuwalne skutki w postaci zwiększonego podatku od wynagrodzenia na rzecz fiskusa.

Artykuł powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez Kancelarię K&W oraz portal www.finanzamt.pl