1 marca na walnym zgromadzeniu wspólników ma zapaść decyzja, czy były wiceminister trafi do zarządu strefy. Nie wiadomo, czy ministerstwo zaakceptuje tę kandydaturę.

Opolszczyzna odkupiła od Wałbrzycha udziały w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest-Park i w związku z tym liczyła na objęcie przez przedstawiciela regionu fotela członka zarządu strefy.

- Ponieważ negocjacje w sprawie przejęcia udziałów w strefie prowadził w naszym imieniu Grzegorz Sawicki, to i jemu zostawiłem wskazanie kandydata na to stanowisko - mówił nto Andrzej Buła, marszałek województwa.
 
- Uzgodniliśmy z burmistrzem Dzierżoniowa, który jest trzecim po ministerstwie skarbu państwa i Opolszczyźnie znaczącym udziałowcem w strefie, że poprze on naszego kandydata, którym będzie Stanisław Rakoczy.
 
Stanisław Rakoczy, w poprzednim rządzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, po ostatnich wyborach został bez posady. Nie dostał się do Sejmu, bo jego ugrupowanie nie zdobyło w regionie ani jednego mandatu.

Jest on nadal szefem PSL w regionie, do którego to ugrupowania należy też Grzegorz Sawicki, członek zarządu województwa opolskiego. W ostatnich wyborach samorządowych został też wybrany na radnego Sejmiku Województwa.

1 marca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WSSE Invest–Park ma zapaść decyzja, czy Stanisław Rakoczy dołączy do zarządu strefy. Niestety decyzja nie należy jedynie do Opolszczyzny i Dzierżoniowa. Głównym rozdającym karty w strefie jest Ministerstwo Rozwoju. - Rozmawiałem w sprawie naszego kandydata z minister Jadwigą Emilewicz, ale nie otrzymałem żadnej wiążącej odpowiedzi - przyznaje Grzegorz Sawicki.

Dla rządzącego PiS zaplanowane na marzec walne zgromadzenie akcjonariuszy wałbrzyskiej strefy może stać się okazją do wymiany całego zarządu. Wiadomo, że ministerstwo wpisało do planu zgromadzenia punkt dotyczący spraw kadrowych.  

Prezesem WSSE jest Barbara Kaśnikowska, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert Komisji Europejskiej ds. programów pomocy publicznej dla małych i średnich firm, była wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dyrektor Związku Banków Polskich i była dyrektor departamentu zajmującego się podziałem unijnych pieniędzy w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Wiceprezesami są Tomasz Jakacki, odpowiedzialny w spółce za prace Departamentu Finansów oraz Departamentu Organizacyjno–Prawnego oraz Teodor Stępa, który odpowiada za inwestycje i włączanie nowych terenów w obszar strefy.