36 ośrodków uzdrowiskowych w Polsce oferuje zabiegi łagodzące dziesiątki schorzeń. na leczenie do sanatorium chorego może skierować każdy lekarz, który ma podpisaną umowę NFZ.
Na pytania odpowiada Grażyna Kowcun, zastępca dyrektora opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

- Jak długo czeka się na miejsce w sanatorium?

- Okres oczekiwania na realizację skierowania zależy od rodzaju leczenia oraz od rodzaju schorzenia będącego podstawą wystawienia skierowania i obecnie wynosi około 7 miesięcy dla dorosłych i 2 do 3 miesięcy dla dzieci. Okres oczekiwania jest uzależniony od ilości składanych skierowań i posiadanych przez oddział miejsc. Informacje co do okresu oczekiwania mogą ulegać zmianie, ale i tak w opolskim oddziale czeka się znacznie krócej niż w sąsiednich województwach, w których pacjenci na realizację skierowania oczekują około 15 miesięcy.

 

- Czy osoba pracująca płaci więcej niż emeryt za pobyt w sanatorium?

- Wysokość częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym obowiązuje według stawek ustalonych przez ministra zdrowia i jest taka sama dla wszystkich korzystających z tej formy leczenia.

 

- Jak często można jeździć do sanatorium?

- Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w przypadku dorosłych zalecana częstotliwość korzystania z leczenia nie więcej niż raz na 12 miesięcy. Lekarz kierujący na leczenie powinien kontrolować częstość korzystania przez pacjenta z leczenia bodźcowego w uzdrowisku, mając na uwadze zalecenia specjalistów w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. Potwierdzoną doświadczalnie i medycznie regułą jest ograniczenie korzystania z tej formy leczenia do jednokrotnej kuracji w roku. 

 

- Jeśli odmówię wyjazdu do sanatorium w terminie wyznaczonym mi przez NFZ, czy wówczas skierowanie mi przepadnie?

- Oddział przyjmie rezygnację z leczenia i zwróci skierowanie do lekarza, który je wystawił, z informacja, że jeśli lekarz stwierdza ponownie potrzebę leczenie, to nowe skierowanie można złożyć w oddziale w dowolnym momencie.

 

- Wymagam opieki i pomocy ze strony drugiej osoby w codziennych czynnościach. Czy mogę ubiegać się o skierowanie do sanatorium?

- Z leczenia w sanatorium mogą korzystać osoby zdolne do samoobsługi, tzn. takie, które samodzielnie wykonują czynności związane z samoobsługą: myją się, ubierają, spożywają posiłki itp. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego nie zapewniają pacjentom niezdolnym do samoobsługi opieki w tym zakresie. Lekarz, pod którego opieką pan/pani się znajduje, oceni zdolność do samoobsługi i zdecyduje o wystawieniu skierowania lub przeciwwskazaniu.

 

- Czy małżeństwo może pojechać razem do sanatorium?

- Fundusz nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. 

 

- Do którego roku życia z leczenia sanatoryjnego mogą korzystać dzieci wraz opiekunem?

- Z leczenia w sanatorium dla dziecka pod nadzorem opiekuna mogą korzystać dzieci do 6. roku życia.

 

- Czy skierowanie do sanatorium złożone w 2008 roku zachowuje ważność na 2009 rok?

- Skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych ważne jest 12 miesięcy, licząc od daty jego wystawienia przez lekarza kierującego na to leczenie. Tak więc skierowanie, które na przykład zostało złożone w marcu 2008, jest ważne do marca 2009 r. i w ramach jego ważności oddział potwierdza skierowanie.

 

- Jak wygląda leczenie uzdrowiskowe dzieci poniżej 3 lat, a w szczególności dzieci niepełnosprawnych?

- Zasady leczenia dla dzieci są podobne jak dla dorosłych. Dzieci również podlegają ocenie stanu zdrowia pod kątem samodzielności i samoobsługi oraz wskazań i przeciwwskazań do tego leczenia. Leczenie sanatoryjne dla dzieci obejmuje okres od 3. do 18. roku życia, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia 26 lat i jest bezpłatne. Leczenie sanatoryjne dla dzieci od 3 do 6 lat pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego jest bezpłatne tylko dla dziecka. Fundusz nie finansuje kosztów pobytu opiekuna. Opiekunowie osób niepełnosprawnych towarzyszący ubezpieczonemu w trakcie leczenia uzdrowiskowego pokrywają we własnym zakresie koszty pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz koszty przejazdu.

 

- Potwierdzenie skierowania na leczenie w sanatorium otrzymałem w niedogodnym dla mnie terminie i w miejscowości, w której już raz byłem. Na sanatorium czekałem ponad rok. Czy mam prawo do wyboru miejsca i terminu leczenia uzdrowiskowego?

- Pacjent nie zawsze może otrzymać skierowanie do uzdrowiska, w którym chciałby odbyć leczenie. Oddział funduszu decyduje, do którego uzdrowiska i zakładu leczniczego może pojechać przyszły kuracjusz na podstawie opinii lekarza balneologa. Wybór podyktowany jest przede wszystkim rodzajem schorzenia oraz dodatkowymi wskazaniami lub przeciwwskazaniami medycznymi i profilem danego uzdrowiska oraz posiadaniem miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

 

- Pobyt w sanatorium musiałam skrócić z powodu choroby. Czy mam prawo do zwrotu pełnej odpłatności?

- Nie. W przypadku choroby, która uniemożliwia kontynuację pobytu w sanatorium, pacjent otrzymuje zwrot kosztów za liczbę dni, o które pobyt został skrócony. Oczywiście chodzi tu o koszty poniesione w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie i zakwaterowanie.

 

Tu możesz się leczyć

 

> Aleksandrów Kujawski: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, laryngologia, otyłość, osteoporoza 

 

> Busko Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, osteoporoza, dermatologia

 

> Ciechocinek: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, diabetologia, otyłość, endokrynologia, osteoporoza, ginekologia 

 

> Cieplice Śląskie Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, osteoporoza, nefrologia, urologia, okulistyka

 

> Długopole: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, laryngologia, pulmonologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość, nefrologia, urologia, hematologia

 

> Dąbki: laryngologia, pulmonologia, reumatologia, dermatologia, narząd ruchu, otyłość, cukrzyca

 

> Duszniki Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, pulmonologia, gastroenterologia, osteoporoza, ginekologia

 

> Goczałkowice Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, angiologia, laryngologia, diabetologia, osteoporoza, ginekologia

 

> Horyniec Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia

 

> Inowrocław: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość, osteoporoza

 

> Iwonicz Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, laryngologia, pulmonologia, gastroenterologia, otyłość, osteoporoza, dermatologia, ginekologia, nefrologia, urologia

 

> Jedlina Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość, osteoporoza, nefrologia, urologia

 

> Kamień Pomorski: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, laryngologia, diabetologia, otyłość, osteoporoza

 

> Kołobrzeg: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, pulmonologia, diabetologia, otyłość, endokrynologia, osteoporoza

 

> Krynica Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość, osteoporoza, ginekologia, nefrologia, urologia, hematologia

 

> Kudowa Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość, endokrynologia

 

> Lądek Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, endokrynologia, osteoporoza, dermatologia

 

> Muszyna: ortopedia, neurologia, reumatologia, laryngologia, pulmonologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość, nefrologia, urologia

 

> Nałęczów: kardiologia

 

> Piwniczna: reumatologia, laryngologia, pulmonologia, gastroenterologia

 

> Polanica: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość

 

> Polańczyk: ortopedia, neurologia, reumatologia, laryngologia, pulmonologia, diabetologia, otyłość, endokrynologia, osteoporoza

 

> Przerzeczyn: ortopedia, neurologia, reumatologia, osteoporoza, dermatologia

 

> Rabka Zdrój: ortopedia, kardiologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, diabetologia, otyłość, dermatologia

 

> Rymanów: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, osteoporoza

 

> Sopot: ortopedia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, otyłość, osteoporoza

 

> Swoszowice: ortopedia, neurologia, reumatologia, osteoporoza, dermatologia

 

> Szczawnica: ortopedia, neurologia, reumatologia, laryngologia, pulmonologia

 

> Szczawno Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość, osteoporoza, nefrologia

 

> Świeradów Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, osteoporoza

 

> Świnoujście: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, laryngologia, pulmonologia, otyłość, endokrynologia, dermatologia

 

> Ustka: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, diabetologia, otyłość, endokrynologia, osteoporoza

 

> Ustroń: ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, osteoporoza

 

> Wieniec Zdrój: ortopedia, reumatologia, kardiologia

 

> Wysowa Zdrój: ortopedia, neurologia, reumatologia, angiologia, laryngologia, pulmonologia, diabetologia, otyłość, osteoporoza, nefrologia, urologia

 

> Żegiestów Zdrój: ortopedia, reumatologia, laryngologia, pulmonologia, gastroenterologia, diabetologia, otyłość, osteoporoza, nefrologia, urologia

 

Wszelkich informacji i rad udzielają pracownicy opolskiego funduszu: 

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Głogowska 37 

45-315 Opole

Godziny pracy:

pn.- pt. 8:00 - 16.00 

tel. 077 40 20 100

 

Tyle zapłacisz

 

W sezonie od 1 maja do 30 września za pobyt:

> w pokoju jednoosobowym w pełnym węzłem sanitarnym chory zapłaci 30 zł

> w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym 20 zł

> w pokoju jednoosobowym bez węzła sanitarnego 24 zł

> w pokoju dwuosobowym bez węzła sanitarnego 14 zł

> w pokoju wieloosobowym z węzłem sanitarnym 10,50 zł

> w pokoju wieloosobowym bez węzła sanitarnego 9 zł.