Dziś stacja została oficjalnie oddana do eksploatacji. Wcześniej przez 10 dób testowano ją. Budowa stacji trwała 2,5 roku i kosztowała, niebagatela, bo 286 mln zł netto.

Jak informuje PGE w komunikacie prasowym, po budowie bloków 5 i 6 jest to największa inwestycja realizowana w elektrowni na przestrzeni ostatnich lat. - Nowa stacja uzdatniania wody będzie służyć nie tylko nowo budowanym, ale również eksploatowanym już blokom energetycznym 1–4.

Oczyszczona woda trafiać będzie do obiegów chłodzenia całej elektrowni, jak również będzie służyła jako surowiec do stacji demineralizacji wody - podaje Sandra Apanasionek, rzecznik prasowy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy opolska elektrownia.

- Ilość wody, jaką stacja uzdatniania będzie przygotowywała jest imponująca. W ciągu 24 godzin uzdatniać będzie około 170 tys. m sześć. wody, co porównać możemy do dobowego przygotowania wody przez warszawski wodociąg północny - wyjaśniał dyrektor Elektrowni Opole Bernard Ptaszyński.