Za pomocą rejestru usług medycznych NFZ kontroluje, jak nas leczą.

Prestiżowy konkurs na „Lidera Roku 2009 w Ochronie Zdrowia” organizuje czasopismo medyczne „Menedżer Zdrowia”. Opolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w kategorii zdrowie publiczne otrzymał wyróżnienie za stosowanie z powodzeniem oryginalnego systemu informatycznego RUM. W dziesięcioletniej historii konkursu po raz pierwszy zdarzyło się, żeby został doceniony którykolwiek z oddziałów NFZ.

- Dzięki rejestrowi usług medycznych możemy na bieżąco śledzić, jak szpitale i przychodnie wywiązują się z kontraktów, na jakie zabiegi jest największe, a na jakie najmniejsze zapotrzebowanie, a także, które leki lekarze przepisują najczęściej i czy jest to uzasadnione - tłumaczy Kazimierz Łukawiecki, dyrektor oddziału.

- Na przykład gdy okazało się, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecają pacjentom zbyt dużo antybiotyków, w ślad za tym poszły konkretne działania. Zorganizowaliśmy dla nich dwie konferencje naukowe. W poszczególnych powiatach ruszyły też szkolenia dla medyków na temat tego, kiedy należy używać tych leków, kiedy jest to zabronione itp.

Prowadzenie monitoringu jest możliwe także dzięki książeczkom RUM, które posiadają wszyscy ubezpieczeni Opolanie. Wszystkie strony, w tym recepty, są w nich zakodowane, a następnie przetwarzane przez system.

Książeczki rumowskie obowiązują jeszcze tylko w trzech województwach: śląskim, lubuskim i pomorskim.

Małgorzata Fedorowicz

mfedorowicz@nto.pl - 77 44 32 576