Powiatowy Urząd Pracy dostał na ten cel w całym roku 3,1 mln zł, w tym 400 tys. zł tylko w listopadzie. Wysokość jednej dotacji to 17,5 tys. zł.

Najwięcej osób zakłada jednoosobowe firmy remontowe. Równie popularne są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zakładanie tipsów - wymienia Jacek Czuczejko, kierownik działu rynku pracy w kluczborskim PUP-ie. - Ale także dokorowanie sal na imprezy oraz działalność zbliżona do reklamy.

Zobacz: Opole. PUP wyczerpał środki na biznes

Pani Justyna Znaj z Kluczborka założyła firmę dekoratorską.

Robi to, co lubi i na czym się zna. Wykorzystuje wrodzone zdolności plastyczne. Firmę założyła za dotację z pośredniaka, najbardziej popularną w ostatnim roku formę pomocy dla bezrobotnych i pracodawców na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Jeden z mieszkańców chciał pieniądze na założenie w mieście sieci... alkomatów działających na podobnej zasadzie jak parkomaty. Jego wniosek został jednak odrzucony. Być może ten pomysł wyprzedzał epokę, ale naszym zdaniem nie miał z wielu względów szans na powodzenie - uważa Czuczejko.

Zobacz: Czy na Opolszczyźnie łatwo jest prowadzić własną firmę?

O dotację na założenie własnej firmy mogą się starać osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. Nie ma znaczenia, jak długo taka osoba jest bezrobotna i czy ma prawo do zasiłku. Może się zarejstrować i w tym samym dniu złożyć wniosek.

Po otrzymaniu dotacji musi ją w określonym czasie wykorzystać w całości na wydatki wskazane we wniosku i prowadzić firmę nieprzerwanie przez rok. Szczegółowych informacji udziela PUP, nr tel. 077 447 13 88.