Bogdan Gaworski poszukiwany listem gończym

Bogdan Gaworski poszukiwany listem gończym

Tjw

Nowa Trybuna Opolska

Nowa Trybuna Opolska

Bogdan Gaworski poszukiwany listem gończym
Bogdan Gaworski poszukiwany listem gończym

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, są proszone o kontakt z policją.

Opolscy policjanci na podstawie listu gończego wydanego przez prokuratora rejonowego w Strzelcach Opolskich poszukują Bogdana Gaworskiego.
Bogdan Gaworski ma 44 lata. Ostatnio mieszkał w Opolu.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z policją - tel. 77 422 35 63 lub z najbliższą jednostką pod numerem alarmowym 997 lub 112.

Można też kontaktować się z prokuraturą w Strzelcach Opolskich.

Komentarze

Wszystkie komentarze (6) forum.nto.pl