Diecezja opolska ma nowego biskupa pomocniczego

Diecezja opolska ma nowego biskupa pomocniczego

diecezja.opole.pl

Nowa Trybuna Opolska

Nowa Trybuna Opolska

Ks. Rudolf Pierskała

Ks. Rudolf Pierskała ©diecezja.opole.pl

Ojciec Święty Franciszek mianował dzisiaj ks. Rudolfa Pierskałę nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej.
Ks. Rudolf Pierskała

Ks. Rudolf Pierskała ©diecezja.opole.pl

Biskup nominat przyjmie święcenia biskupie 11 stycznia 2014 r. w katedrze opolskiej o godz. 10.00. Jako hasło biskupie obrał sobie wezwanie "Głosić radość Ewangelii".

Decyzję papieża Franciszka ogłosił w południe w kaplicy Kurii Diecezjalnej ordynariusz opolski Andrzej Czaja.

Biskup nominat ma prawo nosić piuskę i krzyż biskupi, czyli pektorał. Piuskę nałożył mu biskup pomocniczy Paweł Stobrawa, krzyż bp Andrzej Czaja.

- Pan Jezus mówi: Idźcie do owiec które poginęły z domu Izraela - mówił przy tym ordynariusz opolski.
- Idźcie i głoście Ewangelię. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. W Polsce, w Europie i na Ślśsku znaleźliśmy się dziś w sytuacji Kościoła misyjnego. I trzeba sprowadzać owce, które poginęły, Nałożenie pektorału przyjmij więc drogi księże Rudolfie jak misjonarz krzyż misyjny.

Zebrani w kaplicy odmówili Modlitwę Anioł Pański i odśpiewali "Te Deum laudamus" (Ciebie Boże wielbimy).

- Biskup nominat dowiedział się o decyzji papieża w środę w nuncjaturze - wyjaśnia ks. dr Joachim Kobienia, sekretarz biskupa opolskiego. - Podobnie jak bp ordynariusz był przez Stolicę Apostolską aż do dzisiejszego południa zobowiązany do tajemnicy. Wybór ks. Rudolfa Pierskały jest dla nas wielką radością. Drugi biskup pomocniczy jest bardzo potrzebny w diecezji liczącej 399 parafii. Także ze względu na liczne obowiązki bpa Andrzeja Czai poza diecezją, m.in. w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.
Na zakończenie krótkiej uroczystości w kurii zabrał biskup nominat.

- Wieść z nuncjatury przyszła w wirze codziennej pracy - mówił ks. Rudolf Pierskała. - Skojarzyło mi się to z powołaniem apostołów przy połowie ryb. Przyjąłem ten wybór w duchu wiary w słowa Pana Jezusa, które mi towarzyszyły w drodze do Warszawy: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli i owoc przynosili. Przyjmuję nominację w duchu radosnej wdzięczności za to obdarowanie, ale też w duchu pokory związanej z poczuciem własnej niegodności. Najważniejsza jest w tym momencie wiara w moc Pana Jezusa. Ona oświetla i uskrzydla. Dziękuję Panu Bogu za powołanie, Ojcu Świętemu za nominację i biskupowi opolskiemu za zaufanie. Proszę gorąco o modlitwę na ten czas mojego biskupiego adwentu.

Nominat zapowiedział, że zamierza w biskupim herbie umieścić motyw Świętej Rodziny.

Ks. prałat Rudolf Pierskała urodził się 13 października 1959 roku w rodzinie Alfreda i Małgorzaty z domu Mitschke. Wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa: Janem, śp. Albertem i Cecylią dzieciństwo i młodość spędził we wsi Kamionka, należącej do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Szkołę Podstawową ukończył w 1974 roku w Mechnicy, a w 1979 roku złożył egzamin dojrzałości kończąc Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, które ukończył w 1985 roku zdobyciem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytułu magistra teologii na podstawie pracy pt.: Identyfikacja dziecka z bohaterem biblijnym w katechezie .

Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka.

Po święceniach został wikariuszem w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (1985-1987). W latach 1987-1992 odbył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora na podstawie rozprawy pt.: Adaptacja lekcjonarza do Mszy św. z udziałem dzieci.

Po ukończeniu studiów został mianowany wykładowcą liturgiki i duszpasterzem akademickim w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Po powstaniu w 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego tej uczelni.

W latach 1994-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Teologicznego. Od 1992 roku był także wykładowcą liturgiki w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego .

Biskup Nominat Rudolf Pierskała oprócz pracy naukowo-dydaktycznej pełnił w latach 1993-2010 obowiązki dyrektora Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Na tym stanowisku wykazał się wielką troską o starszych i chorych kapłanów. W latach 2000-2012 był ceremoniarzem biskupim. W latach 2010-2011 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie.

Od 2011 roku pełni obowiązki kanclerza kurii diecezjalnej i wykładowcy Wydziału Teologicznego UO. Był także kierownikiem kursów liturgicznych dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Jest wikariuszem biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Należy również do Międzydiecezjalnej Komisji Liturgicznej dla Diecezji Opolskiej i Gliwickiej. W 2006 roku został odznaczony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Komentarze (33)

Wszystkie komentarze (33) forum.nto.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Warto zobaczyć

Wybieramy Strażaka i Jednostkę OSP roku 2016 - głosowanie trwa!

Wybieramy Strażaka i Jednostkę OSP roku 2016 - głosowanie trwa!

Konkurs - zgłoś zdjęcia, wygraj lustrzankę Sony!

Konkurs - zgłoś zdjęcia, wygraj lustrzankę Sony!

Niezawodne światłowody (materiał informacyjny Orange)

Niezawodne światłowody (materiał informacyjny Orange)

Inspiracje na wakacyjne wypady? Mamy to!

Inspiracje na wakacyjne wypady? Mamy to!

Wideo