Diecezja opolska ma nowego biskupa pomocniczego

Diecezja opolska ma nowego biskupa pomocniczego

diecezja.opole.pl

Nowa Trybuna Opolska

Nowa Trybuna Opolska

Diecezja opolska ma nowego biskupa pomocniczego
Diecezja opolska ma nowego biskupa pomocniczego

Ks. Rudolf Pierskała ©diecezja.opole.pl

Ojciec Święty Franciszek mianował dzisiaj ks. Rudolfa Pierskałę nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej.
Biskup nominat przyjmie święcenia biskupie 11 stycznia 2014 r. w katedrze opolskiej o godz. 10.00. Jako hasło biskupie obrał sobie wezwanie "Głosić radość Ewangelii".

Decyzję papieża Franciszka ogłosił w południe w kaplicy Kurii Diecezjalnej ordynariusz opolski Andrzej Czaja.

Biskup nominat ma prawo nosić piuskę i krzyż biskupi, czyli pektorał. Piuskę nałożył mu biskup pomocniczy Paweł Stobrawa, krzyż bp Andrzej Czaja.

- Pan Jezus mówi: Idźcie do owiec które poginęły z domu Izraela - mówił przy tym ordynariusz opolski.
- Idźcie i głoście Ewangelię. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. W Polsce, w Europie i na Ślśsku znaleźliśmy się dziś w sytuacji Kościoła misyjnego. I trzeba sprowadzać owce, które poginęły, Nałożenie pektorału przyjmij więc drogi księże Rudolfie jak misjonarz krzyż misyjny.

Zebrani w kaplicy odmówili Modlitwę Anioł Pański i odśpiewali "Te Deum laudamus" (Ciebie Boże wielbimy).

- Biskup nominat dowiedział się o decyzji papieża w środę w nuncjaturze - wyjaśnia ks. dr Joachim Kobienia, sekretarz biskupa opolskiego. - Podobnie jak bp ordynariusz był przez Stolicę Apostolską aż do dzisiejszego południa zobowiązany do tajemnicy. Wybór ks. Rudolfa Pierskały jest dla nas wielką radością. Drugi biskup pomocniczy jest bardzo potrzebny w diecezji liczącej 399 parafii. Także ze względu na liczne obowiązki bpa Andrzeja Czai poza diecezją, m.in. w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.
Na zakończenie krótkiej uroczystości w kurii zabrał biskup nominat.

- Wieść z nuncjatury przyszła w wirze codziennej pracy - mówił ks. Rudolf Pierskała. - Skojarzyło mi się to z powołaniem apostołów przy połowie ryb. Przyjąłem ten wybór w duchu wiary w słowa Pana Jezusa, które mi towarzyszyły w drodze do Warszawy: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli i owoc przynosili. Przyjmuję nominację w duchu radosnej wdzięczności za to obdarowanie, ale też w duchu pokory związanej z poczuciem własnej niegodności. Najważniejsza jest w tym momencie wiara w moc Pana Jezusa. Ona oświetla i uskrzydla. Dziękuję Panu Bogu za powołanie, Ojcu Świętemu za nominację i biskupowi opolskiemu za zaufanie. Proszę gorąco o modlitwę na ten czas mojego biskupiego adwentu.

Nominat zapowiedział, że zamierza w biskupim herbie umieścić motyw Świętej Rodziny.

Ks. prałat Rudolf Pierskała urodził się 13 października 1959 roku w rodzinie Alfreda i Małgorzaty z domu Mitschke. Wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa: Janem, śp. Albertem i Cecylią dzieciństwo i młodość spędził we wsi Kamionka, należącej do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Szkołę Podstawową ukończył w 1974 roku w Mechnicy, a w 1979 roku złożył egzamin dojrzałości kończąc Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, które ukończył w 1985 roku zdobyciem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytułu magistra teologii na podstawie pracy pt.: Identyfikacja dziecka z bohaterem biblijnym w katechezie .

Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka.

Po święceniach został wikariuszem w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (1985-1987). W latach 1987-1992 odbył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora na podstawie rozprawy pt.: Adaptacja lekcjonarza do Mszy św. z udziałem dzieci.

Po ukończeniu studiów został mianowany wykładowcą liturgiki i duszpasterzem akademickim w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Po powstaniu w 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego tej uczelni.

W latach 1994-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Teologicznego. Od 1992 roku był także wykładowcą liturgiki w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego .

Biskup Nominat Rudolf Pierskała oprócz pracy naukowo-dydaktycznej pełnił w latach 1993-2010 obowiązki dyrektora Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Na tym stanowisku wykazał się wielką troską o starszych i chorych kapłanów. W latach 2000-2012 był ceremoniarzem biskupim. W latach 2010-2011 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie.

Od 2011 roku pełni obowiązki kanclerza kurii diecezjalnej i wykładowcy Wydziału Teologicznego UO. Był także kierownikiem kursów liturgicznych dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Jest wikariuszem biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Należy również do Międzydiecezjalnej Komisji Liturgicznej dla Diecezji Opolskiej i Gliwickiej. W 2006 roku został odznaczony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Komentarze

Wszystkie komentarze (33) forum.nto.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Warto zobaczyć

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” - Gra o finał na Stadionie Narodowym rozpoczęta

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” - Gra o finał na Stadionie Narodowym rozpoczęta

Zapraszamy na bieg Wzgórzowa 13

Zapraszamy na bieg Wzgórzowa 13

 Oglądamy wapienniki

Oglądamy wapienniki

Wideo