Matura 2015 z angielskiego. Opolscy licealiści świetnie...

Matura 2015 z angielskiego. Opolscy licealiści świetnie zdali egzamin

Iwona Kłopocka

Nowa Trybuna Opolska

Opolscy licealiści zdali egzamin z angielskiego lepiej, niż przeciętny maturzysta w Polsce.

Opolscy licealiści zdali egzamin z angielskiego lepiej, niż przeciętny maturzysta w Polsce. ©Archiwum (O)

Opolscy licealiści zdali egzamin lepiej, niż przeciętny maturzysta w Polsce. Młodsi uczniowie powinni jednak ćwiczyć tworzenie wypowiedzi - zaleca Instytut Badań Edukacyjnych, który właśnie przeanalizował wyniki ubiegłorocznych egzaminów maturalnych.
Opolscy licealiści zdali egzamin z angielskiego lepiej, niż przeciętny maturzysta w Polsce.

Opolscy licealiści zdali egzamin z angielskiego lepiej, niż przeciętny maturzysta w Polsce. ©Archiwum (O)


Pisemny egzamin obowiązkowy z angielskiego na poziomie podstawowym wypadł bardzo dobrze. Uczniowie szkół publicznych lepiej go zdali niż licealiści ze szkół niepublicznych. Eksperci IBE zalecają jednak młodszym rocznikom, by intensywniej ćwiczyli umiejętność tworzenia wypowiedzi, a także by uczyli się słownictwa i gramatyki w kontekście konkretnych sytuacji.

Średnie osiągnięcia licealistów (absolwenci techników maturę według nowej podstawy będą zdawać za dwa miesiące) na obowiązkowym egzaminie z angielskiego są bardzo wysokie: średni wynik – 77 proc. punktów, mediana – 98 proc. punktów. Na Opolszczyźnie średni wynik to 78 proc. punktów. Najwyższy jest w Opolu, gdzie przeciętny licealista zdobył 84 proc. punktów.

Taki dobry wynik egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym utrzymuje się co najmniej od 2010 roku i świadczy o wysokich umiejętnościach polskich abiturientów w stosunku do zakładanego poziomu docelowego egzaminu.

Egzamin sprawdza rozumienie ze słuchu, rozumienie wypowiedzi pisemnych, znajomość środków językowych i tworzenie wypowiedzi pisemnych. Najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli w zakresie rozumienia wypowiedzi pisemnych, najniższe – w zakresie znajomości środków językowych. A właśnie istotną zmianą było wprowadzenie oddzielnych zadań sprawdzających tę ostatnią.

1 »

Komentarze (1)

Wszystkie komentarze (1) forum.nto.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Warto zobaczyć

Wideo