Egzamin gimnazjalny 2013. Odpowiedzi [test humanistyczny - polski, historia, wos]

Dodano: 23 kwietnia 2013, 10:49

Gimnazjaliści piszą test humanistyczny (polski, historia i wos) we wtorek 23 kwietnia. Część matematyczno-przyrodnicza (matematyka, geografia, biologia, chemia i fizyka) w środę 24 kwietnia. Test z języka obcego (m.in. angielskiego i niemieckiego) w czwartek 25 kwietnia.

Gimnazjaliści piszą test humanistyczny (polski, historia i wos) we wtorek 23 kwietnia. Część matematyczno-przyrodnicza (matematyka, geografia, biologia, chemia i fizyka) w środę 24 kwietnia. Test z języka obcego (m.in. angielskiego i niemieckiego) w czwartek 25 kwietnia. (fot. Radosław Dimitrow)

Test humanistyczny piszą od 9.00 gimnazjaliści w całej Polsce. Do egzaminu przystąpiło prawie 400 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju. Na Opolszczyźnie - 9854.

- Jest spokojnie, wszystko odbywa się zgodnie z procedurami" - powiedziała tuż przed rozpoczęciem egzaminu wicedyrektorka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut).

Następnie będą mieli przerwę, po której przystąpią do bloku zadań z języka polskiego. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dyslektycy 135 minut).

Środowy egzamin też będzie składał się z dwóch bloków. W pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki. W czwartek egzamin z języka obcego przeprowadzany będzie na dwóch poziomach: obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Prace uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 3, 4 i 5 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Wtorek, środa i czwartek będą w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji; decyzje w tej sprawie podejmują indywidualnie dyrektorzy szkół.

Zobacz także

Egzamin gimnazjalny 2012. Historia, WOS, język polski [odpowiedzi]

Egzamin gimnazjalny 2012 - test matematyczno-przyrodniczy [odpowiedzi]

Egzamin gimnazjalny 2012 - angielski, niemiecki, języki obce [odpowiedzi]

PAP

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Czytaj więcej o:
  • egzamin gimnazjalny 2013 odpowiedzi
  • matematyczno przyrodniczy 2013 odpowiedz
  • test gimnazjalny 2013 angielski
  • test gimnazjalny 2013 niemiecki
  • test gimnazjalny 2013 odpowiedzi
  • test humanistyczny 2013 odpowiedzi
Przeczytaj kolejny artykułzamknij okno X

O 9.00 gimnazjaliści piszą część humanistyczną egzaminu

Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 77 44 32 500

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

nto jest częścią grupy Polska Press
Pro Media sp. z o.o. w Opolu zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.nto.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Pro Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Pro-Media Sp. z o.o. w Opolu. 2001-2015.